ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի եկեղեցիները

Երևանի եկեղեցիները

Երևանի եկեղեցիները հայոց ճարտարապետության հնագույն պահպանված նմուշներն են:
Մայրաքաղաքի տարբեր շրջաններում գտնվող, կանգուն այս հուշարձանները պահպանում են միջնադարի ծաղկուն մշակույթի ստեղծագործական շունչը՝ դառնալով քաղաքի քրիստոնեական էության վկայություն: