ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նստարանների ձեռքբերում

24.06.2019

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/15 ծածկագրով` Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նստարանների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարությանը և հրավերը։

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ