ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

20.12.2018

 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/12 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ