ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

20.12.2018

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/12 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ