ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Օղակաձև զբոսայգու 3-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների գնում

14.03.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 19/42 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի Օղակաձև զբոսայգու
3-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ