ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքների գնում

14.05.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/52 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ