ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի արտադրական մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

20.08.2021

«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի արտադրական մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում՝ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/76: