ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տիգրան Մեծի պող. հ. 71 շենքի դիմացի մայթերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

05.03.2021

Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի Տիգրան Մեծի պող. հ. 71 շենքի դիմացի մայթերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների հայտարարություն և հրավեր, ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/56 մրցույթի հղումը: