ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գույքի (շարժական և անշարժ) շուկայական գնահատման և հաշվետվությունների տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում

20.12.2018

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/15 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գույքի (շարժական և անշարժ) շուկայական գնահատման և հաշվետվությունների տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ