ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

20.12.2018

տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/17

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ