ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

26.03.2019

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/41 ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքի վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը: