ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նուբարաշեն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնում

29.04.2019

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/50 ծածկագրով հայտարարված` Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր