ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնում

08.05.2019

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/63 ծածկագրով հայտարարված՝ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր