ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ծաղկեպսակների և ծաղկային կոմպոզիցիաների

28.12.2018

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/60 ծածկագրով ծաղկեպսակների և ծաղկային կոմպոզիցիաների ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ