ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի ենթակայության թիվ 6 հատուկ (օժանդակ) դպրոցի կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում

27.12.2018

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/64 ծածկագրով սննդամթերքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ