ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում

08.02.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/84 ծածկագրով համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում: