ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կրիչների ձեռբերում

27.12.2018

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կրիչների ձեռբերման ԵՔ-էԱՃԱՊԾՁԲ-19/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարոթյուն և հրավեր

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ