ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում

26.12.2018

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/9 ծածկագրով տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ