ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հակավիրուսային համակարգի և սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում

11.01.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հակավիրուսային համակարգի և սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/34 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ