ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ

01.02.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար միջոցառումների կազմակերպման  ծառայություններ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/42

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ