ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների ձեռքբերում

07.02.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների ձեռքբերում ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/48

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ