ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների ծառայությունների ձեռքբերում

13.02.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների ծառայությունների ձեռքբերման ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/52ն  ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ