ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում

13.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/100 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում:

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ