ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հերթերի կառավարման համակարգի ձեռքբերում

27.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/103 ծածկագրով՝ հերթերի կառավարման համակարգի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ