ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էլեկտրոտեխնիկայի ձեռքբերում

05.08.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/168 ծածկագրով էլեկտրոտեխնիկայի ձեռքբերման հայտարարության հղումը:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ