ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարական ապրանքների ձեռքբերում

30.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/169 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար շինարարական ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ