ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում

31.07.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/171 ծածկագրով համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ