ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում

02.08.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/175 ծածկագրով բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ