ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/18 ծածկագրով համակարգչային սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերում

18.03.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/18 ծածկագրով համակարգչային սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերում: