ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում

13.08.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/180 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ