ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ծածկագրով կենցաղային ապրանքների ձեռքբերում

03.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ