ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների ձեռքբերում

19.04.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/64 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ