ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների դետալների ձեռքբերում և տեղադրում

03.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/72 բազմաբնակարան շենքերի վերելակների դետալների ձեռքբերում և տեղադրում