ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում

08.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/79՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ