ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տեսահսկման սարքավորման ձեռքբերում

24.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/91 ծածկագրով կազմակերպված տեսահսկման սարքավորման ձեռքբերման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ