ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի վերելակների դետալների ձեռք բերում և տեղադրում

15.05.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/92 բազմաբնակարան շենքերի վերելակների դետալների ձեռք բերում և տեղադրում: