ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար շինարարական նյութերի ձեռքբերում

20.05.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար շինարարական նյութերի ձեռքբերման նպատակով ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/98 ծածկագրով կազմակերպված գնանշման հարցման կազմակերպման հայտարարություն և հրավեր


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ