ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար քարթրիջների ձեռքբերում

31.07.2020

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/165՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ քարթրիջների ձեռքբերման հայտարաություն և հրավեր