ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նուբարաշեն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգում

31.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/55 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։
Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ