ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածի թղթե և թունավոր նյութերից պատրաստված թափոնների համար թափոնատեղերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում

07.07.2021

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/44՝ Երևան քաղաքի Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածի թղթե և թունավոր նյութերից պատրաստված թափոնների համար թափոնատեղերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: