ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«ԵՄ-ն` Երևանի համար. Արևային համայնք» ծրագրի իրականացման ուղղությամբ Երևան քաղաքում 9 բազմաբնակարան շենքերի ներքին և արտաքին տարածքների լուսավորման համակարգերի տեղադրման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվություն

12.01.2021

ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-21/2 ծածկագրով կազմակերպված գնանշման հարցման ընթացակարգով «ԵՄ-ն` Երևանի համար. Արևային համայնք» ծրագրի իրականացման ուղղությամբ Երևան քաղաքում 9 բազմաբնակարան շենքերի ներքին և արտաքին տարածքների լուսավորման համակարգերի տեղադրման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարությունը և հրավերը։