ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հասակաչափի ձեռքբերում

27.05.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/108 ծածկագրով հասակաչափի ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ