ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Երևանյան ամառ» միջոցառումների կազմակերպում

31.05.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/112 ծածկագրով «Երևանյան ամառ» միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ