ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Դավթաշեն վարչական շրջանի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն

31.07.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/154 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Դավթաշեն վարչական շրջանի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերումԳնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ