ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Դավթաշեն վարչական շրջանի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն

02.08.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/157 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Դավթաշեն վարչական շրջանի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ