ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հասարակական զուգարանի սանիտարական մաքրման ծառայությունների ձեռքբերում

11.02.2019

Երևանի քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հասարակական զուգարանի սանիտարական մաքրման ծառայությունների ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/16 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման հրավերի և հայտարարության

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ