ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգիչների, համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում

07.02.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/23 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգիչների,
համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման
հայտարարություն և հրավեր

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ