ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Մեդիա մոնիթորինգ» և «Սոցիալական մեդիա մարքեթինգ» ծառայությունների ձեռքբերում

22.03.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/55 ծածկագրով հայտարարված «Մեդիա մոնիթորինգ» և «Սոցիալական մեդիա մարքեթինգ» ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը: