ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում

15.03.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/59