ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կարճամետրաժ ֆիլմի նկարահանման ծառայությունների ձեռքբերում

08.05.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կարճամետրաժ ֆիլմի նկարահանման ծառայությունների ձեռքբերում՝ ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/90